Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Jsou používány pouze pro zasílání objednané zásilky a pro komunikaci  se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů